مدیرعامل،روانشناس،مدرس تربیت مشاور تحصیلی در دانشگاه تهران،عضو سازمان نظام روانشناسی

زهرا خالصی
روانشناس

دارای گواهینامه مشاور تحصیلی از دانشگاه تهران ، مدرس دوره های کارآفرینی

عماد ابراهیمی
مشاور تحصیلی

دکترای روانشناسی

حسن اکبرزاده
روانشناس

مشاور و برنامه ساز تحصیلی، سخنران آموزشی و انگیزشی، مشاور رتبه های برتر آزمون سراسری و انتخاب رشته

سید میعاد قائمی
مشاور تحصیلی

دارای گواهینامه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی از دانشگاه تهران

پوریا اکبری
مشاور تحصیلی

دارای گواهینامه مشاوره تحصیلی از دانشگاه تهران، روانشناس

صدیقه کریمی
روانشناس

دارای ۱۲ سال سابقه در حوزه روانشناسی و مشاوره

سمیرا افتخاری
روانشناس

دارای گواهینامه مشاوره و برنامه ریز تحصیلی از دانشگاه تهران

مهسا منظومه
مشاور تحصیلی

دارای گواهینامه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی از دانشگاه تهران

حسن جعفری
مشاور تحصیلی

فرشته عمادی
مشاور تحصیلی

Telegram
Instagram
Instagram
Contact us