پک کتاب های پایه دهم انسانی

پک کتاب های پایه دهم انسانی
تیم آموزشی خالصی
برای دیدن دموی محصول، بر روی لینک زیر کلیک کنید

قیمت محصول : 489,600تومان

1
تاریخ هدفدار دهم :
داشتن درسنامه مفید به همراه جدول های دسته بندی مطالب و مقایسه ای و نمودار توالی
پرسش های تشریحی برای فهم نکات مهم
پرسش های تکمیلی جهت آمادگی کنکور
۱۳۹۶پرسش تستی و تشریحی
پاسخنامه برای پرسش های تشریحی و تستی کتاب
تستیک ریاضی و آمار دهم:

منطق هدفدار دهم:
درسنامه به همراه ارائه مثال و تمرین برای فهم بهتر مطالب
ارائه نکات مشاوره ای در درسنامه
پرسش های تشریحی برای تفهیم درس و نمونه هایی از امتحان نهایی
پرسش های چهار گزینه ای مناسب برای آماده سازی کنکور
۸۴۱ پرسش تشریحی و چهارگزینه ای
پاسخنامه تشریحی برای پرسش ها برای کمک به یادگیری و رفع اشکال
جامعه شناسی هدفدار دهم:
درسنامه دسته بندی شده جهت سهولت در فهم مطالب
ارائه پرسش های تشریحی برای امتحانات
پرسش های چهار گزینه ای جهت آماده شدن برای کنکور
۱۰۴۰ پرسش تشریحی و چهارگزینه ای
پاسخنامه تشریحی برای تحلیل پرسش‌ها
علوم و فنون ادبی هدفدار دهم:
درسنامه کامل و جامع
ارائه پرسش های تشریحی جهت فهم بهتر مطالب و آمادگی امتحانات
پرسش های چهارگزینه ای جهت آمادگی کنکور
۶۳۳ پرسش امتحانی و چهارگزینه ای
ارائه خودارزیابی های کتاب
پاسخنامه تشریحی برای تحلیل
تستیک دین و زندگی دهم:
درسنامه ای کامل به همراه پیام آیات و اشعار و احادیث و پاسخ به اندیشه و تحقیق و تدبیر کنید های کتاب
پرسش های تشریحی برای درک مفاهیم و آمادگی امتحان تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای برای پرکاری تستی
۸۲۸ پرسش تشریحی و تستی
پاسخنامه تشریحی برای تحلیل تست
تستیک انگلیسی دهم:
توضیح گرامر هر درس و ارائه تمرین
جدول لغات برای هر درس به همراه مثال و لغات مترادف و متضاد هر درس
تست های گرامر و لغت در سه سطح :ساده ،متوسط ، دشوار
کلوز تست و درک مطلب
نمونه سوال تشریحی برای تفهیم مطالب و امتحانات
پاسخنامه تشریحی برای تحلیل تست ها
تستیک عربی انسانی دهم:
توضیح قواعد درس اول جهت دوره مطالب متوسطه یک
ارائه نمونه تستی بعد از توضیح قواعد در هر درس
جدول واژه‌نامه و‌ مترادف و متضاد و جمع مکسر
ارائه تمرین در درسنامه هر درس
تست ها در سه سطح آسان ،متوسط و دشوار
دو سوال درک مطلب در هر درس
۶۱۷ تست
پاسخنامه تشریحی برای تحلیل
تستیک جغرافیا دهم:
درسنامه کامل و خلاصه شده به همراه جدول برای مقایسه بهتر مفاهیم
ارائه آزمون های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای به همراه
۴۱۷ تست
پاسخنامه کلیدی
نمونه سوالات نیم سال اول و دوم
تستیک فارسی دهم:
درسنامه جامع و مفصل و چینش قلمرویی (زبانی،ادبی،فکری)
آوردن تمرین بعد از هرمطلب جدیدی که توضیح داده شده
چینش تست ها بر اساس قلمرو های سه گانه و سطح بندی شده
پاسخنامه تشریحی و مشخص کردن قلمرو در هر تست
۱۰ آزمون تشریحی
۸۰۷ پرسش
برای این محصول پیش نمایشی وجود ندارد.

پیشنهاد ما

Telegram
Instagram
Instagram
Contact us