پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی
تیم آموزشی خالصی
برای دیدن دموی محصول، بر روی لینک زیر کلیک کنید

قیمت محصول : 583,200تومان

1
این پک شامل کتاب های:

اقتصاد۱۰ ، ۲٫ تاریخ۱۰ ، ۳٫ جامعه شناسی۱۰ ، ۴٫ جغرافیا۱۰ ، ۵٫ ریاضی و آمار۱۰ ، ۶٫ تستیک عربی۱۰ انسانی ، ۷٫ علوم و فنون ادبی۱۰ ، ۸٫ تستیک فارسی۱۰ ، ۹٫ تستیک زبان انگلیسی۱۰ ،۱۰/ دین و رندگی انسانی۱۰ ۱۱٫ منطق۱۰
فاز امتحان:

اقتصاد دهم(چاپ۱۳۹۸)
جامعه شناسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
تاریخ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
عربی انسانی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
زبان انگلیسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
منطق ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
فارسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
دین و زندگی انسانی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
جغرافیا ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
علوم و فنون۱۰(چاپ۱۳۹۸)
ریاضی ۱۰(چاپ ۱۳۹۷)
برای این محصول پیش نمایشی وجود ندارد.

پیشنهاد ما

Telegram
Instagram
Instagram
Contact us