سامانه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس

https://reg.azmoon.iau.ac.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2F

فعال شد.

در این خصوص توجه داوطلبان گرامی را به نکات ذیل جلب می‌نماییم :

1- داوطلب گرامی جهت ثبت نام از آخرین نگارش مرورگرهای Google Chrome و یا Mozilla Firefox استفاده نمایید.

2- داوطلبان لازم است به منظور انتخاب رشته با استفاده از شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه اولیه سازمان سنجش آموزش کشور و کدملی وارد سامانه شوند.

3- پس از ورود به سامانه لازم است هزینه انتخاب رشته به مبلغ 690,000 ریال از سوی داوطلب پرداخت شود.

4- هر داوطلب می تواند حداکثر تا 100 کد رشته و محل را متناسب با کدرشته امتحانی خود انتخاب و به ترتیب اولویت ثبت نماید.

5- داوطلبان پس از انتخاب رشته و محل لازم است گزینه ثبت نهایی را انتخاب و نسخه چاپی رشته و محلهای انتخابی را از سامانه دریافت و تا زمان اعلام نتایج نهایی حفظ نمایند.

6- ویرایش رشته / محل های انتخابی تا پایان مهلت انتخاب رشته فعال بوده و داوطلبان نیازی به پرداخت هزینه مجدد به منظور ویرایش رشته و محل های انتخابی خود نیستند.

تاخ، تجربه موفقیت
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us